O nás


Oznamy:

Radi by sme Vás informovali, že došlo k zmene názvu spoločnosti Hydroprojekt s.r.o. na HYDROTRAJEKT s.r.o.

Všetky ostatné údaje ako sídlo firmy, IČO a DIČ zostávajú nezmenené.


Z histórie firmy:

Naša spoločnosť bola založená v roku 1999 pod názvom Hydroprojekt s.r.o., Banská Bystrica ako dcérska spoločnosť firmy Hydroprojekt a.s., Praha.
V decembri 2012 došlo k zmene vo vlastníckej štruktúre, čo bolo sprevádzané zmenou názvu spoločnosti na HYDROTRAJEKT s.r.o.