Predmetom činnosti spoločnosti HYDROTRAJEKT s.r.o. je projektovanie stavieb vo vodnom hospodárstve čo zahŕňa najmä vodovody, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a úpravy vodných tokov. 
OZNAMY:

Radi by sme Vás informovali, že došlo k zmene názvu spoločnosti Hydroprojekt
s.r.o. na HYDROTRAJEKT s.r.o.
Všetky ostatné údaje ako sídlo firmy, IČO a DIČ zostávajú nezmenené.